• ניהול ישיבות ודיונים


  ישיבות ודיונים הם תופעה יום-יומית מוכרת וידועה. ככל שהמציאות הארגונית הופכת מורכבת יותר הופכת הפגישה בין אנשים בארגון, לכל תכלית שהיא, חיונית ביותר. אלא, שאין עצם קיומן של הישיבות ערובה להצלחתן. נהפוך הוא, ישיבות נחשבות במרבית המקרים ל"קללה ארגונית". ניהול ישיבות בלתי אפקטיבי, מלבד בזבוז הזמן הכרוך בו, מוביל לשחיקה במעמד הצוות ומנהלו.

  ניהול נכון של ישיבה/דיון יכולים להפוך את הישיבה לכלי מנהיגותי, אשר בשימוש מושכל יכול להוות אמצעי בידי המנהל לעיצוב תרבות, הטמעת חזון, גיוס מחויבות, הנעה לקראת יעדים, קבלת החלטות, פתרון בעיות ופיתוח עובדים. 

  נושאים עיקריים:
  • ניהול אפקטיבי של ישיבות- כללים לניהול ישיבה אפקטיבית
  • ממד הבצוע : הישיבה כמנגנון לתכנון קצר וארוך טווח, קבלת החלטות, עדכונים, תיאומים ובקרה ניהולית. ממד זה מוכוון להשגת תפוקות, המאפשרות "תחזוקה" של הפעילות הארגונית השוטפת.
  • ממד הפיתוח : הישיבה כמנגנון להתמקצעות אישית של העובדים ולשיפור תהליכי עבודה. זאת, בזכות     הלמידה המשותפת והפקת הלקחים ובזכות מכוונות לגיבוש תוכניות לפיתוח המשאב האנושי בארגון, המוצרים, הטכנולוגיה וכ"ו.  
  • אימון בניהול ישיבת צוות.