• צוות מנצח-פיתוח עבודת צוות


  צוות אינו דומה לכוורת של דבורים, שבה התהליכים מתרחשים באופן אוטומטי ובדרך הטבע. 
  צוות זאת מערכת שצריכה אבחון ותחזוק שוטף הן בצד המשימתי, הן בצד החברתי, והן בצד הפרטני צוותי עבודה רבים עובדים באופן מיטבי ותוך שיתוף פעולה ואחריות משותפת במטרה למקסם את התוצאות העסקיות של הארגון, אך ישנם צוותי עבודה אשר אינם מצליחים להגיע לתוצאות ותפוקות נדרשות.  קיימים גורמים שונים לעבודת צוות לא תקינה, כגון: תפיסות שונות של חברי הצוות, ערוצי תקשורת ומנגנוני פתרון קונפליקטים, סוגיות של סמכות ואחריות ועוד. 

  מטרות הסדנא:
  • לתת כלים לעבודת צוות אפקטיבית.
  • ליצור הבנה למחויבות הארגונית ולאחריות האישית של כל אחד מחברי הצוות
  • לייצר תהליכי תקשורת נכונים ומאפשרים

  נושאים עיקריים:
  • עבודת צוות מהי? ההבדל בין צוות וקבוצה, תוך כדי פירוט יתרונות וחסרונות.
  • שלבים בהתפתחות עבודת הצוות וכיצד ניתן להגיע לרמת מחויבות לצוות?
  • מאפיינים ועקרונות של צוות אפקטיבי
  • סוגים של עבודת צוות.
  •         אבחון איכות עבודת הצוות שלנו: יתרונות וחסרונות הצוות שלנו, ניתוח גורמים מקדמים ומגבילים בעבודת הצוות.
  • ניתוח קונפליקטים בעבודת הצוות: הגורמים להיווצרותם, וכלים להתמודדות עם הקונפליקטים במטרה להופכם לכלי המקדם את תפקוד הצוות 
  • מודל עבודת צוות אפקטיבית
  • מה צריך לקרות אצלנו כדי שנהפוך לצוות? לצוות מנצח? זיהוי ההצלחות של הצוות מהן אנו יכולים לצמוח
  • כיצד לתגמל את חברי הצוות
  • לקיחת אחריות אישית כבסיס למימוש עצמי בצוות, אחריות אישית של המשתתפים להצלחת התהליך
  • הבניית מנגנוני תיאום בעבודת הצוות.
  • גיבוש וכתיבת תוכנית פעולה לעבודת צוות אפקטיבית ושיתוף פעולה בין פקחי השילוט  ובהובלת המנהלים (בהתבסס על כל הכלים והמיומנויות שנרכשו בקורס)